Loggan för Oxelösunds kommun

Styrelse

Kustbostäders en del av kommunkoncernen

Kustbostäder ingår tillsammans med Oxelö Energi och Oxelösunds kommun i en gemensam kommunkoncern. Ägare till Kustbostäder är Oxelösunds kommun. Kustbostäders styrelse utses av kommunfullmäktige och består av 7 ledmoter och 7 ersättare.