Loggan för Oxelösunds kommun

Sammanträdesdagar 2022 Kustbostäders styrelsemöten

8 mars 13.15-16.00 styrelsemöte ÅR samt stämma ägardirektiv

6 april 13.15-16.00 styrelsemöte samt stämma ÅR

9 juni 13.15-16.00 styrelsemöte

8 sep heldag strategidag samt styrelsemöte

27 okt 13.15-16.00 styrelsemöte, budget

8 dec 13.15-16.00 styrelsemöte