Loggan för Oxelösunds kommun

Ny visselblåsartjänst

På Kustbostäder är vi måna om att göra rätt och att upprätthålla medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

Nu öppnar därför Kustbostäders visselblåsartjänst. Funktionen är till för att anställda och praktikanter, konsulter och leverantörer samt de som använder Kustbostäders tjänster och service enklare ska kunna om allvarliga missförhållanden i Kustbostäders verksamheter.

Kustbostäder vill skapa förutsättningar för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden. Anställdas och övriga intressenters engagemang är en viktig del av det arbetet.

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att behålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av anmälarens identitet.

Här kan du läsa mer om hur visselblåsartjänsten fungerar i hos Kustbostäder.