Loggan för Oxelösunds kommun

Earth Hour 2022

Världens största klimat- och miljömanifestation Earth hour äger rum lördagen 26 mars 20.30-21.30.

Earth hour är världens största klimatmanifestation och anordnas av Världsnaturfonden (WWF). Nedsläckningen är en uppmaning till världens ledare att agera i klimatfrågan. Men Earth hour har blivit mycket mer än att släcka. Du kan göra stor skillnad för planeten genom små och stora förändringar i din vardag.

I Världsnaturfondens klimatkalkylator kan du testa hur klimatsmart du lever.

Klimatkalkylatorn - Världsnaturfonden WWF Länk till annan webbplats.

Vill du även testa din klimatpåverkan på bara 5 minuter kan du göra det på Climatehero.se Länk till annan webbplats.

Det här några av de saker vi gör vi på Kustbostäder för att öka hållbarheten i Oxelösund

  • Är delaktiga i Glokala Sverige och verkar aktivt för att bidra till att nå målen i Agenda 2030.
  • Vi bygger hållbart då nya fastigheten Prisman med 48 lägenheter och ett nytt handelshus uppförs enligt Svanenmärkning
  • Verkar för ökad återvinning och minskade avfallsmängder med fler miljöhus
  • Vi har installerat laddstolpar för elbilar
  • Satt upp solceller på taken på hyreshus och vårt kontor
  • Vi har bytt ut flertalet av våra fossildrivna fordon till elbilar
  • Vi stöttar skolor och omsorgen med kärl för utökad källsortering

På lördag släcker vi några av våra byggnader under Earth hour 20.30-21.30. Var med och släck belysningen du också.