Huskurage

Kustbostäder vill bidra till en ökad trygghet och förhindra våld i hemmet

Kustbostäder startade arbetet med Huskurage 2019 och började då sprida kunskapen om 3-stegsmetoden till alla hyresgäster. Allt för att du som granne kan visa omtanke och känner till hur du kan agera vid misstanke om våld i nära relationer. Allt för att bidra till en ökad trygghet och förhindra våld i hemmet. Det kan vara livsavgörande att agera direkt om något händer.

Alla boende inom Kustbostäder ska ha rätt att leva utan oro och rädsla för våld. Vi ska kunna förvänta oss att våra grannar agerar och gör något om känslan finns att något inte står rätt till hos grannen.

Kustbostäder har därför antagit riktlinjen Huskurage och sprider kunskapen 3-metoden som ska hjälpa oss som grannar i hur vi kan visa omtanke och göra civilkurage till norm. Ju fler vi är som uppmärksammar Huskurage, ju fler kan få hjälp. Lär dig vad du kan göra nedan.

Våga bry dig om din granne!

Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig

1. Ringa på hos grannen för att höra efter hur allt är.
2. Ta hjälp av en annan granne vid behov.
3. Ring polisen- och kontakta alltid polisen i första hand vid hotfulla eller akuta situationer.

Om du känner oro för att ett barn är utsatt, kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Det kan vara livsavgörande att knacka på!

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer