Loggan för Oxelösunds kommun

Parkering Ramdaslhamnen

Begränsat med parkeringplatser vid Ramdalshamnen sommaren 2022

Under 2022 pågår nybyggnationen av bostäder vid Ramdalshamnen vilket gör att det är begränsat med parkeringsplatser närmast hamnen under sommaren.

Du kan parkera på följande 3 ställen

  • Torsborg (vid Jogersöbron) 15 parkeringsplatser
  • Hamnen 15 parkeringsplatser
  • Båtuppläggningsplatsen 15 parkeringsplatser

Vi på Kustbostäder har en fortsatt dialog med Oxelösunds kommun om hur den permanenta parkeringslösningen blir efter byggnationen.

Bild över parkeringsplatser Ramdalshamnen